Section1
Antoni Wit w Studiu PR im. Lutosławskiego
Wszystkie Koncert POR z udziałem Zuzanny Sosnowskiej i Antoniego Wita, Studio PR im. Witolda Lutosławskiego, 23.04.2017 Foto: Grzegorz Śledź/PR2