Section1
Prof. Bartosz Bryła w "Five o'clock"
Wszystkie Bartosz Bryła Foto: Wojciech Kusiński/PR