Section1
Płytowy Trybunał Dwójki wrócił po wakacjach
Wszystkie Obradom z udziałem Lilianny Stawarz, Doroty Kozińskiej i Kacpra Miklaszewskiego przewodniczył Jacek Hawryluk Foto: Piotr Piorun/PR