Section1
Płytowy Trybunał Dwójki przesłuchuje Fantazję "Carmen"
Wszystkie Płyty z Fantazją "Carmen" Foto: Piotr Piorun/PR