Section1
Tak powstawało słuchowisko "Spalenie Joanny"
Wszystkie Paweł Ciołkosz, Stanisława Celińska i Adam Bauman Foto: Małgorzata Szymankiewicz/PR