Section1
Kwartet smyczkowy D-Dur Haydna przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Foto: