Section1
Nagranie słuchowiska "Mały Bies"
Wszystkie Od lewej: Przemysław Ostrowski, Grzegorz Małecki, Zuzanna Saporznikow, Katarzyna Dąbrowska i Krzysztof Szczepanik Foto: PR2/Wojciech Kusiński