Section1
Płytowy Trybunał Dwójki i muzyka Benjamina Brittena
Wszystkie Jury Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Kusiński Wojciech/PR2