Section1
Wojciech Tomczyk "Fragment większej całości"
Wszystkie Na pierwszym planie: Janusz Zaorski. Foto: fot. Wojciech Kusiński