Section1
Sergiusz Prokofiew - I Koncert skrzypcowy D-dur op. 19​ przed Dwójkowym Trybunałem
Wszystkie Obrady Płytowego Trybunału Foto: Wojciech Kusiński/PR