Section1
Folk czy ludowe granie? Muzycy dyskutują
Wszystkie Weronika Grozdew-Kołacińska i Adam Strug Foto: Grzegorz Śledź/PR2