Section1
Nieznana historia abdykacji papieży - dyskusja
Wszystkie prof. Elżbieta Jastrzębowska, o. dr Arkadiusz Smagacz i redaktor Hanna Maria Giza Foto: Grzegorz Śledź/PR2