Section1
"Stabat mater" przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Dorota Kozińska, Magdalena Łoś, Jacek Hawryluk i Anna Radziejewska. Foto: Grzegorz Śledź