Section1
Dyskusja o filozofii "prostego życia"
Wszystkie Marek Sztark Foto: Grzegorz Śledź/PR2