Section1
Dyskusja o filozofii "prostego życia"
Wszystkie Marek Sztark, Monika Kłak i Wojciech Eichelberger Foto: Grzegorz Śledź/PR2