Section1
"W tyglu kultury" z Anną Dymną
Wszystkie Anna Dymna Foto: Grzegorz Śledź