Section1
Mahler przed Trybunałem
Wszystkie Adam Kruszewski, Kacper Miklaszewski, Jacek Hawryluk oraz Wojciech Michniewski Foto: Grzegorz Śledź/PR2