Section1
Trzeci Prokofiewa przed Trybunałem
Wszystkie Płytowy Trybunał Dwójki pochyla się nad sprawą Prokofiewa Foto: Grzegorz Śledź / PR2