Section1
Przed XVII Konkursem Chopinowskim
Wszystkie Artur Szklener (dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina) Foto: Grzegorz Śledź/PR2