Section1
Przed XVII Konkursem Chopinowskim
Wszystkie Stanisław Leszczyński (zastępca dyrektora NIFC), Grzegorz Michalski (członek Rady Programowej NIFC) Foto: Grzegorz Śledź/PR2