Section1
Przed XVII Konkursem Chopinowskim
Wszystkie Grzegorz Michalski (członek Rady Programowej NIFC) Foto: Grzegorz Śledź/PR2