Section1
Przed XVII Konkursem Chopinowskim
Wszystkie Prowadząca audycję Róża Światczyńska Foto: Grzegorz Śledź/PR2