Section1
Stanisław Mikke
Wszystkie Stanisław Mikke kochał góry. Foto: źr. palestra.pl