Nagroda za analizę szczątków Słowian

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015 00:40
Niedawno wyłoniono zwycięzcę 2. edycji Stypendium im. Barbary Skargi przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Audio
  • Z dr Martyną Molak-Tomsią rozmawia Katarzyna Kobylecka (Skarbiec nauki polskiej/Dwójka)
(Zdjęcie ilustracyjne)
(Zdjęcie ilustracyjne)

Może je otrzymać osoba, której dorobek naukowy i plany badawcze, przedstawione w konkursie o stypendium START zostały bardzo wysoko ocenione i której badania wyróżniają się jednocześnie odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została w tym roku dr Martyna Molak-Tomsia z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 000 zł. Dr Molak zajmuje się wykorzystaniem i analizą kopalnego DNA, czyli materiału genetycznego otrzymywanego ze starych szczątków biologicznych, które nie były zachowane specjalnie do badań DNA (np. szczątki archeologiczne, paleontologiczne, a także kolekcje historii naturalnej ze zbiorów muzealnych).

Obecnie pracuje w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie wykorzystuje narzędzia biologii molekularnej do badania pochodzenia i zmian w strukturze populacji polskiej IX/X w. na podstawie analizy genetycznej szczątków Słowian. Wyniki tych badań mogą wnieść nieoceniony wkład  w obecną wiedzę archeologiczną, antropologiczną i historyczną.

***

Audycję "Skarbiec nauki polskiej"  prowadzi Katarzyna Kobylecka.

mp/mc

Zobacz więcej na temat: NAUKA