Section1
Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk w Klubie Księgarza
Wszystkie Irena Piłatowska i Jan Rodzeń Foto: Antoni Rokicki