Polskie Radio
Section05
Z dziejów porozbiorowych (audycja gen. prof. Mariana Kukiela | RWE 1966-67)