Poznaliśmy ""Perły nauki"

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023 15:29
Blisko 100 projektów uzyskało finansowanie w ramach pierwszej odsłny programu MEiN. Program skierowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/BalanceFormCreative

Teraz zwycięzcy będą realizować projekty badawcze, ale również artystyczne. Między innymi jedna z laureatek zbada wpływ macierzystych komórek na metaplazję tłuszczową w uszkodzeniu stożku rotatorów. Pojawi się także projekt na temat sądów polubownych w Polsce w latach 1918-1949. Jeszcze inny ze zwyciezów przyjrzy się finansom w organizacjach pozarządowych. Jeden z projektów artystycznych będzie kompletną monografią Pieśni Karola Szymanowskiego oraz zajmie się jej międzynarodową promocją.

Konkurs "Perły nauki" jest następcą "Diamentowego grantu", w którym przyznawano pieniądze od 2012 do 2019 roku.

mk