Section1
Kontrole drogowe
Wszystkie Stan wojenny został wprowadzony przez władze komunistyczne PRL 13 grudnia 1981 dekretem Rady Państwa. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w PRL przejęło wojsko. Warszawa, 1981 Foto: PAP/CAF - WAF