Section1
Okładki publikacji poświęconych internowanym, wydane w podziemiu oraz skany ulotek pierwszych godzin stanu wojennego
Wszystkie Foto: Stowarzyszenie Wolnego Słowa