Nowe Technologie

Zmierzch tradycyjnego backupu

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2013 11:36
Dziś administrator krążący po biurze z dyskiem przenośnym czy konfigurujący indywidualnie każde wykonanie backupu to rzadkość. Obecnie skuteczna ochrona danych polega na automatycznym i regularnym sporządzaniu i przechowywaniu kopii zapasowych w bezpiecznym, odpowiednio do tego przystosowanym miejscu, jak np. centrum danych.
Zmierzch tradycyjnego backupu

Dzięki temu coraz częściej to zwykli pracownicy, wykorzystujący chmurę w codziennej pracy, samodzielnie decydują o wykonywaniu backupu. To znacznie wpływa na ich efektywność.

Do naruszania bezpieczeństwa danych firmowych dochodzi najczęściej w wyniku przestępstw komputerowych i działania złośliwego oprogramowania. Tzw. czynnik ludzki wymieniany jest jako kolejne duże zagrożenie.

Przedsiębiorstwa tracą dane w wyniku zarówno nieumyślnych (np. przypadkowe skasowanie), jak i umyślnych (np. niszczenie, kradzież, sprzedaż danych) działań ludzkich. Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji jest ich wymiana między pracownikami za pomocą pendrive’ów, poczty elektronicznej czy też komunikatów internetowych – co typowe w pracy zdalnej i grupowej. Groźne w skutkach jest także przechowywanie danych tylko i wyłącznie w jednej kopii na komputerach stacjonarnych lub laptopach.

Warto podkreślić, że błędy popełniają nie tylko szeregowi pracownicy. Osoby odpowiedzialne za ochronę danych w przedsiębiorstwach często nie przestrzegają podstawowych procedur bezpieczeństwa, nie zapewniając, aby system operacyjny bądź oprogramowanie antywirusowe były aktualne, usuwając dane z archiwów taśmowych
i serwerów, uważanych za nieużywane, a zawierających kluczowe informacje, a także nie przeprowadzając testów bezpieczeństwa. Największym uchybieniem firmy w kwestii bezpieczeństwa jest jednak niestosowanie skutecznego, a więc prawidłowo przeprowadzanego i odpowiednio dostosowanego do jej potrzeb backupu.

Zdarza się bowiem, że – mimo wcześniejszego wykonania kopii zapasowej – firmy tracą cenne informacje. Dzieje się tak wtedy, gdy w momencie utraty plików backup nie spełnia swojej funkcji, ponieważ zaniedbano np. testowanie i kontrolę integralności kopii. Poza tym w czasach, w których ilość generowanych danych rośnie a zinformatyzowane przedsiębiorstwa większość informacji, również krytycznych dla swojego działania, przetwarzają w systemach komputerowych, teleinformatycznych i informatycznych, ustalenie wewnętrznych zasad bezpieczeństwa i tradycyjny backup już nie wystarczają.

Aby zapewnić generowanym danym dostateczną ochronę, przedsiębiorstwa muszą przede wszystkim przeprowadzić zmiany w obszarze bezpieczeństwa swoich zasobów.

Podstawowym zadaniem firm w tym zakresie jest rozłożenie odpowiedzialności na wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie. Zarówno administratorzy bezpieczeństwa, jak i inni pracownicy powinni mieć dostęp do narzędzi umożliwiających bezpieczną wymianę danych i automatyczne tworzenie kopii zapasowych – mówi Marcin Lebiecki z projektu UniBackup Unizeto Technologies – Odpowiedzią na potrzeby współczesnej firmy, która chce w skuteczny sposób zadbać o swoje dane, jest więc backup online.

To rozwiązanie daje wiele możliwości. Po pierwsze pozwala na szyfrowanie wybranych danych za pomocą algorytmu AES 256. Dodatkowo generowane informacje wysyłane są na serwer poprzez połączenie zabezpieczone kolejną warstwą szyfrowania – protokołem SSL, powszechnie stosowanym do zabezpieczania transmisji w internecie. Dane przechowywane są w bezpiecznych serwerach w centrum danych, które posiada odpowiednią infrastrukturę oraz zabezpieczenia.

– Dzięki podwójnemu szyfrowaniu wymiana danych między pracownikami w firmie jest całkowicie chroniona. Informacje zabezpieczone są przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą. Natomiast funkcja automatycznej kopii bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko utraty danych na skutek kradzieży lub awarii sprzętu komputerowego. Dane te mogą także zostać w prosty sposób odzyskane – wyjaśnia Marcin Lebiecki To sprawia, że codzienna praca w firmach każdej wielkości staje się nie tylko bezpieczna, ale także komfortowa i wydajna.

 autor: Cezary Tchorek-Helm