Nowe Technologie

Firma (szwedzka) odpowiedzialna społecznie

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2013 10:34
Ericsson publikuje raport nt. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa w 2012.
Firma (szwedzka) odpowiedzialna społecznie

W raporcie nt. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa za rok 2012 firma Ericsson podsumowała skuteczność i osiągnięcia swoich ogólnoświatowych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. W ramach tych inicjatyw wykorzystuje się telekomunikację do wywierania pozytywnego wpływu na kwestie społeczno-gospodarcze i środowiskowe wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości.

W roku 2009 firma Ericsson postawiła sobie za cel zmniejszenie w ciągu pięciu lat swojej emisji dwutlenku węgla o 40%. Cel ten został osiągnięty już po czterech latach, w znacznym stopniu dzięki systematycznemu udoskonalaniu produktów z oferty firmy i zwiększaniu ich energooszczędności, a także dzięki koncentracji na wewnętrznej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Do udoskonaleń w tym zakresie, które wprowadzono w roku 2012, należy obniżenie emisji bezwzględnej związanej z podróżami służbowymi o 16%, a związanej z transportem produktów ― o 12%.

  • W raporcie firmy Ericsson nt. usług mobilnych oszacowano, że w roku 2017 aż 85% ludności kuli ziemskiej znajdzie się w zasięgu sieci 3G.
  • Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ekonomiczne i energooszczędne rozszerzanie zasięgu tych sieci, firma Ericsson wprowadziła do oferty szereg nowych rozwiązań. Należy do nich m.in. rozwiązanie Psi coverage, które zmniejsza zużycie energii nawet o 40% oraz rodzina produktów AIR (Antenna-Integrated Radio), które również obniżają zużycie energii o 40%.
  • Znalazło się wśród nich także rozwiązanie Managed Rural Coverage, które stanowi połączenie usługi zarządzanej z ekonomicznym, zasilanym energią słoneczną rozwiązaniem 2G, 3G lub LTE dla miniośrodków. Produkt ten ma zapewnić możliwość komunikacji osobom przebywającym na terenach pozbawionych usług komunikacji głosowej i transmisji danych.

W raporcie opisano szczegółowo projekty firmy Ericsson realizowane w ramach inicjatywy Technology for Good (Technologia w służbie dobra) oraz najważniejsze osiągnięcia na tym polu odnotowane w roku 2012. Globalna inicjatywa edukacyjna Connect To Learn (Nauka przez Internet) została w minionym roku podjęta w 33 szkołach z różnych krajów, od Brazylii po Ghanę. Na platformie mobilnej Refugees United, która pomaga uchodźcom w odnajdywaniu zaginionych członków rodzin, zarejestrowano już ponad 185 tys. osób. Firma Ericsson jest też partnerem technologicznym Fundacji PeaceEarth, która uruchomiła swój program Youth Peacemaker Network w Ugandzie i Południowym Sudanie.autor: Jan Petersen

Zobacz więcej na temat: ericsson firma raport