Nowe Technologie

Imponujące wyniki finansowe Lenovo

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013 08:34
Szybkie przekształcenia pod hasłem PC Plus i skuteczna kontrola kosztów przynoszą wzrost zysków w IV kwartale o 90%.
Imponujące wyniki finansowe Lenovo
Foto: Glow Images/East News

Grupa Lenovo przedstawiła dziś wyniki za czwarty kwartał oraz za pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2013 r. Powodem do chluby dla Lenovo może być rekordowa sprzedaż pełnoroczna na poziomie 34 miliardów USD — co stanowi wzrost o 15% w ujęciu rok do roku, rekordowy pełnoroczny dochód przed opodatkowaniem na poziomie 801 milionów USD — o 38% większy w ujęciu rok do roku, a także rekordowy zysk w wysokości 635 milionów USD — większy o 34% w ujęciu rok do roku. Grupa Lenovo kontynuowała atak na pozycję nr 1 w segmencie komputerów PC, uzyskując w skali całego roku rekordowy udział w rynku na poziomie 15,5%. Przyspieszyła także przekształcenia w celu zapewnienia sobie czołowej pozycji konkurencyjnej w epoce PC Plus, osiągając 5,9% udziału w rynku inteligentnych urządzeń łączących się z siecią i 3. miejsce w rankingu globalnym.

Rekordowy IV kwartał

Firma Lenovo odnotowała rekordowe przychody w czwartym kwartale na poziomie 7,8 miliarda USD, co stanowi czteroprocentowy wzrost w ujęciu rok do roku. Firma uzyskała w czwartym kwartale dochód przed opodatkowaniem na poziomie 166 milionów USD, co stanowi imponujący wzrost o 63% w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę ogólny spadek w branży, wynoszący ponad 13% w ujęciu rok do roku, firma Lenovo uzyskała wzrost o 14 punktów procentowych większy niż branża i wyprzedza ją już szesnasty kwartał z rzędu.

Zysk brutto firmy za czwarty kwartał roku finansowego wzrósł do 963 milionów USD, co stanowi wzrost o 20% w ujęciu rok do roku. Marża brutto wyniosła 12,3%. Zysk operacyjny za czwarty kwartał wyniósł 169 milionów USD, co stanowi wzrost o 67% w ujęciu rok do roku, a zysk przypadający na akcjonariuszy wzrósł o 90% w ujęciu rok do roku do poziomu 127 milionów USD.

Lenovo ciągnie słabnący rynek 

W roku finansowym 2012/13 dostawy komputerów PC Lenovo wzrosły o 10,2% w ujęciu rok do roku, podczas gdy ogólny spadek w branży w tym samym okresie wyniósł 8,1%. Zysk brutto firmy za pełny rok finansowy wyniósł 4,1 miliarda USD, co stanowi wzrost o 18% w ujęciu rok do roku. Marża brutto wyniosła 12%, a zysk operacyjny za pełny rok finansowy wyniósł 800 milionów USD, co stanowi skok o 37% w ujęciu rok do roku. Zyski w tym samym kwartale zwiększyły się o 34% rok do roku do kwoty 635 milionów USD.

„Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i przekształceń w branży PC firma Lenovo uzyskała solidne wyniki w roku finansowym 2012/13. Nie tylko rozwijaliśmy się najszybciej spośród wszystkich głównych producentów komputerów PC, uzyskując rekordowy udział w rynku, przychody i rentowność, ale — co ważniejsze — nasz dział smartfonów i tabletów odnotował radykalny wzrost” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Dostawy smartfonów na świecie były o 3,7 raza większe niż w poprzednim roku, a w Chinach na rynku smartfonów zajmujemy drugie miejsce. Stanowi to mocną podstawę do osiągnięcia przez Lenovo pozycji lidera epoki PC Plus. W przyszłości będziemy koncentrować swoje inwestycje na szybko rozwijających się segmentach tabletów, smartfonów i sprzętu dla przedsiębiorstw, a jednocześnie zwiększać rentowność naszej zasadniczej działalności w segmencie PC. Jesteśmy pewni swoich zdolności do osiągnięcia sukcesów w tych nowych obszarach — tak jak w segmencie PC”.

 PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

  • Chiński oddział Lenovo uzyskał marżę operacyjną na poziomie 4,9% ze skonsolidowanej sprzedaży w czwartym kwartale roku finansowego na poziomie 3,1 miliarda USD. Wartość ta oznacza wzrost o osiem procent w ujęciu rok do roku oraz wzrost przychodów o 228 milionów USD i złożyła się na 40% światowej sprzedaży firmy. Strategia PC Plus przyniosła Lenovo w Chinach najwyższe wyniki: wzrost przychodów grupy MIDH o 74% oraz
    21-procentowy udział w przychodach firmy w Chinach. Nadal także rosła rentowność grupy MIDH. Firma Lenovo umocniła się na pierwszej pozycji na rynku PC w Chinach, będących największym na świecie rynkiem PC, zwiększając swój udział do 31,7%, co stanowi wzrost o 1,7 punktu procentowego w ujęciu rok do roku. Dostawy komputerów PC w Chinach zwiększyły się dzięki głębokiej penetracji w rozwijających się miastach oraz dalszej urbanizacji kraju.

 

  • W regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej firma Lenovo uzyskała w czwartym kwartale roku finansowego udział w rynku na poziomie 11,7%, co stanowi wzrost o 1,1 punktu. Pomimo spadku o 8,5% na całym rynku PC w ujęciu rok do roku Firma zwiększyła swoje dostawy komputerów PC w tym regionie o jeden procent. Firma Lenovo utrzymała się na pierwszym miejscu w Japonii i zwiększyła przewagę nad konkurencją. Łączna sprzedaż skonsolidowana w tym regionie wyniosła 1,7 miliarda USD i stanowiła 21% światowej sprzedaży firmy, a marża operacyjna utrzymywała się na rentownym poziomie.

 

  • Firma Lenovo w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki zwiększyła dostawy komputerów PC w czwartym kwartale o 11% i umocniła się na drugim miejscu w segmencie PC w całym regionie z udziałem w rynku w wysokości 11,8%, co stanowi wzrost o 3,2 punktu procentowego w ujęciu rok do roku. Oznacza to 30-procentową przewagę nad branżą, która odnotowała w tym regionie spadek o 19,5%. Sprzedaż skonsolidowana w czwartym kwartale wyniosła 1,8 miliarda USD, co oznacza wzrost o sześć procent w ujęciu rok do roku oraz składa się na 24% łącznej światowej sprzedaży firmy. Marża operacyjna utrzymała się na korzystnym poziomie 2,3%, co oznacza wzrost o 1,4 punktu w ujęciu rok do roku.

 

  • Sprzedaż komputerów PC Lenovo w Ameryce Północnej w czwartym kwartale wzrosła o 9,8% w ujęciu rok do roku pomimo spadku na całym rynku o około dwanaście procent. W tej trudnej sytuacji firma zyskała 1,8 punktu procentowego i osiągnęła rekordowy udział w rynku USA na poziomie 9,3%. Sprzedaż skonsolidowana w czwartym kwartale wzrosła o 13% w ujęciu rok do roku do kwoty 1,2 mld USD i wyniosła 15% łącznej światowej sprzedaży firmy. W Ameryce Północnej Lenovo odnosi dalsze sukcesy w segmencie prestiżowych konsumenckich komputerów rozkładanych. Urządzenia takie jak Yoga i Twist uplasowały się na 1. miejscu z niemal 50-procentowym udziałem w rynku.

 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

  • Sprzedaż skonsolidowana notebooków Lenovo na całym świecie zmniejszyła się w czwartym kwartale o dwa procent w ujęciu rok do roku do poziomu 4,2 miliarda USD, co stanowi 53% ogólnej sprzedaży firmy. W tym samym okresie dostawy komputerów PC Lenovo na całym świecie wzrosły o 0,4%, podczas gdy branża odnotowała spadek w wysokości 14,2%. W czwartym kwartale firma Lenovo wprowadziła do oferty kilka nowych konsumenckich notebooków, na czele z modelami IdeaPad U310 i U410, płaskimi i lekkimi Ultrabookami klasy średniej z 10-punktową obsługą dotykową, a także „zoptymalizowanymi pod kątem rozrywki” notebookami IdeaPad Z400 i Z500 oferującymi realistyczny, wciągający dźwięk. Z myślą o klientach biznesowych firma Lenovo wprowadziła nowy ThinkPad T431s — najbardziej płaski model z serii T, czyli najlepiej sprzedającej się linii notebooków Lenovo.

 

  • W ciągu czwartego kwartału roku finansowego dostawy komputerów stacjonarnych Lenovo pozostały bez zmian na całym świecie w ujęciu rok do roku wobec spadku w całej branży o 12,2% w skali światowej. Sprzedaż skonsolidowana komputerów stacjonarnych Lenovo za ten sam okres spadła o dwa procent do poziomu 2,4 miliarda USD, co stanowi 30% ogólnej sprzedaży firmy na świecie. W czwartym kwartale firma Lenovo zapowiedziała wprowadzenie do oferty modelu Horizon — komputera stołowego All-In-One, a jednocześnie swojego pierwszego komputera „wieloosobowego”. To domowe urządzenie wielodotykowe i działające w różnych trybach umożliwia wspólne korzystanie z komputera kilku użytkownikom jednocześnie.

 

  • Firma Lenovo utrzymała z powodzeniem drugą pozycję wśród producentów smartfonów w Chinach, odnotowując gwałtowny wzrost wszystkich linii produktowych działu Mobile Internet Digital Home (MIDH). Dostawy smartfonów Firmy wzrosły w czwartym kwartale o 206%, zapewniając jej znaczną przewagę nad całym rynkiem w Chinach, który wzrósł o 117%. Oznacza to zwiększenie udziału o 3,5 punktu w ujęciu rok do roku oraz 13-procentowy udział w rynku w czwartym kwartale. Sprzedaż skonsolidowana produktów MIDH wzrosła o 74% do poziomu 736 milionów USD, co stanowi dziewięć procent ogólnej sprzedaży firmy na świecie. Firma Lenovo zapowiedziała w czwartym kwartale wprowadzenie do oferty kilku nowych smartfonów, na czele z nowym K900. Jest to wysokiej klasy smartfon 5,5” o superpłaskiej obudowie (6,9 mm) i z wydajnym aparatem fotograficznym. Urządzenie działa z procesorem Intel Atom.autor: Robert Kamiński