Nowe Technologie

Nowy raport firmy Ricoh

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2013 08:38
Ricoh Group Sustainability Report 2013 to zintegrowany raport na temat działalności Ricoh widzianej z trzech perspektyw – finansowej, społecznej i środowiskowej.
Nowy raport firmy Ricoh

Poprzez ten raport Ricoh odpowiada na zapotrzebowanie swoich interesariuszy na informacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. kwestie ochrony środowiska, zarządzania, praw człowieka i różnorodności, a także dane finansowe, aby mogli sami ocenić naszą firmę i uzyskać ogólne spojrzenie na Grupę Ricoh jako całość.

  • Kierując się zasadami The RICOH Way, które są podstawą wszystkich działań firmy, jesteśmy zobowiązani do dostarczania nowych wartości dla klientów i społeczeństwa. Tegoroczny raport koncentruje się na obecnym core businessie mającym na celu tworzenie wartości dla naszych klientów i zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa poprzez zrównoważone zarządzanie środowiskowe, które są podstawą działalności Ricoh i odpowiadają na nowe paradygmaty biznesowe i ewolucję stylu pracy, pozwalając przy tym na oszacowanie ryzyka i możliwości zmian w społeczeństwie.

Ricoh nieustannie rozwija i poprawia przejrzystość zagadnień i jawność informacji, z wykorzystaniem wytycznych, takich jak ISO 26000 (międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz polityki Communication on Progress (COP) opracowanej przez ONZ Global Compact.autor: Cezary Tchorek-Helm