Nowe Technologie

Ile kosztuje nieużywane oprogramowanie

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2014 07:07
Ankieta firmy Sage, w ramach której przebadano 600 osób odpowiedzialnych za technologie informatyczne w firmach z krajów UE, wykazała, że każda z 222 628 europejskich przedsiębiorstw średniej wielkości rocznie traci średnio 43 138 euro, co łącznie stanowi kolosalną kwotę 9,6 miliardów euro.

Marnotrawstwo wynika z faktu, że 88% firm nie w pełni wykorzystuje zakupione oprogramowanie biznesowe.

  • W Niemczech kluczowym powodem marnotrawstwa jest dublowanie oprogramowania (35%).
  • W Wielkiej Brytanii ponad jedna czwarta (26%) respondentów twierdzi, że w ich przypadku przyczyną niewykorzystania jest brak popytu ze strony klientów.
  • Ogółem, we wszystkich krajach uwzględnionych w badaniu, najczęściej wskazywane odpowiedzi to: brak faktycznej potrzeby biznesowej wykorzystania wszystkich funkcjonalności (36%) oraz koszty szkolenia użytkowników (25%).

„Oprogramowanie biznesowe powinno być kluczowym elementem strategii każdej firmy średniej wielkości, wspierającym jej rozwój. Tymczasem istnieje duża przepaść pomiędzy potrzebami biznesowymi a nabywanymi rozwiązaniami. Decydenci nie wsłuchują się zbyt dokładnie w potrzeby użytkowników, co sprawia, że zamiast wybierać produkty dopasowane do konkretnych wymagań, poszukują uniwersalnego rozwiązania, które ma dostatecznie zadowolić wszystkich użytkowników. Przedsiębiorstwa średniej wielkości muszą koncentrować swoje myślenie na użytkownikach i zrozumieć jak pracownicy mogą najlepiej wykorzystać inwestycje firmy” - mówi Christophe Letellier, Dyrektor Generalny ds. Segmentu Średnich Firm w Sage.

Efektywność jest kluczowym wyzwaniem, któremu musi sprostać oprogramowanie. 63% respondentów wskazuje ją, jako najważniejszą potrzebę biznesową. Co ciekawe, jedynie około jedna trzecia firm (35%) uważa, że oprogramowanie wspiera przedsiębiorstwo na drodze rozwoju.

Decydenci odpowiedzialni za IT działają pod coraz większym wpływem użytkowników, a w oprogramowaniu biznesowym pojawia się wiele funkcjonalności związanych z konsumeryzacją sfery IT. Badanie ukazało np., że dziedziną wysokiego wzrostu stały się media społecznościowe. 64% firm wskazało funkcjonalności związane z mediami i kanałami społecznościowymi jako dość ważne lub bardzo ważne.

  • Również Chmura dominuje sferę IT. Aż 76% firm rozważa przyszłe inwestycje w oprogramowanie biznesowe wykorzystujące Chmurę. Wyniki są jednak różne w poszczególnych krajach. Przykładowo, inwestycje takie planuje aż 92% firm portugalskich, a we Francji 68% firm.

Co cieszy, firmy z wszystkich krajów analizują skuteczność wdrożeń oprogramowania biznesowego, wybierając najczęściej jako miary powodzenia dostępność usług oraz ich wpływ na działalność. Niepokojące jest jednak to, że ponad jedna dziesiąta (12%) firm niemieckich twierdzi, że w ogóle nie analizuje powodzenia wdrożeń nowych technologii.

Główne wnioski z badania

  • Blisko połowa (43%) firm europejskich aktualizuje swoje oprogramowanie co 3 do 5 lat. Prawie połowa spółek francuskich aktualizuje swoje oprogramowanie w cyklu od roku do 3 lat (47%), przy czym robi to zaledwie jedna czwarta firm w Niemczech (27%) i w Belgii (26%).
  • Poprawa efektywności będzie jednym z dwóch kluczowych priorytetów biznesowych w przyszłym roku, w szczególności w Wielkiej Brytanii (61%).
  • Elementy zorientowane na łatwość użycia, takie jak funkcjonalność, dostępność i łatwość wdrożenia są kwestiami bardziej istotnymi dla firm w Niemczech i w Portugalii. W przeciwieństwie do tego, firmy w Wielkiej Brytanii kierują się przede wszystkim kosztem (69%), który jest głównym kryterium we wszystkich badanych krajach (53%).
  • Perspektywy dla wydatków na oprogramowanie wyglądają dość ponuro, ponieważ połowa (49%) przedsiębiorstw europejskich planuje przeznaczyć na ten cel mniej środków,
    niż w ubiegłym roku. Firmy niemieckie należą do najbardziej optymistycznych, czego potwierdzeniem jest fakt, że 19% z nich planuje zwiększenie tych nakładów.autor: Hans-Christian Johansson