VI Plenum KC PZPR

27.11.1981 00:00
  • Fragment transmisji z obrad VI Plenum KC PZPR w Warszawie: wystąpienie Mariana Woźniaka, sekretarza KC, odczytanie referatu Biura Politycznego na temat zadań partii w przezwyciężaniu kryzysu i realizacji planu społeczno-gospodarczego na 1982 rok, wystąpienie Włodzimierza Mokrzyszczaka, zastępcy członka Biura Politycznego, który w obszernych fragmen Dodaj do playlisty
Fragment transmisji z obrad VI Plenum KC PZPR w Warszawie: wystąpienie Mariana Woźniaka, sekretarza KC, odczytanie referatu Biura Politycznego na temat zadań partii w przezwyciężaniu kryzysu i realizacji planu społeczno-gospodarczego na 1982 rok, wystąpienie Włodzimierza Mokrzyszczaka, zastępcy członka Biura Politycznego, który w obszernych fragmentach przedstawił stan realizacji uchwał IV Plenum. Dyskusja (początek), głos zabiera Zbigniew Abramowicz - członek KC partii, sztygar w kopalni "Mokoszowiec" - krótka charakterystyka działalności przedsiębiorstw z Zabrza, zgrupowanych w następujących branżach przemysłowych: górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy, energetyczny, budownictwo, drobna wytwórczość, przemysł spożywczy.