Polskie Radio

Sygnały Dnia 31 października 2019 roku, rozmowa z Markiem Zagórskim

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019 07:40
Audio
  • Marek Zagórski: pierwsza sieć 5G powstanie z jednym z dużych miast (Sygnały dnia/Jedynka)

Henryk Szrubarz: W studiu Marek Zagórski, minister cyfryzacji. W tym i przyszłym rządzie Mateusza Morawieckiego?

Marek Zagórski: Dzień dobry, panie redaktorze. Na pewno w tym rządzie. Zresztą nikt chyba nikt inny poza samym premierem dzisiaj nie może powiedzieć tak do końca, na sto procent jeszcze, czy będzie także w przyszłym rządzie. Natomiast w tym rządzie tutaj mamy sto procent pewności, jestem ministrem cyfryzacji.

Premier nie rozmawiał z panem na temat przyszłości?

Rozmawialiśmy wstępnie, natomiast jak państwo... jak pan redaktor wie i pewnie część słuchaczy wie, wczoraj były pierwsze, te oficjalne rozmowy rady Koalicji, która potwierdziła przede wszystkim fakt, że premier Mateusz Morawiecki będzie nadal pełnił swoją misję. I to od niego teraz zależy po ustaleniu kształtu i struktury rządu wstępnej, kto komu będzie proponował miejsca w swoim nowym gabinecie i na jakich pozycjach, tak że poczekajmy jeszcze chwilę.

Ministerstwo Cyfryzacji zostaje jako samodzielny resort?

Tak, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, tym bardziej że to ministerstwo po pierwsze, i to nie jest tylko moja ocena subiektywna, generalnie udowodniło w ciągu tych ostatnich kilku lat potrzebę funkcjonowania właśnie takiego ministerstwa, bo parę rzeczy udało się przez ten czas bardzo przyspieszyć, chociażby rozwój e-usług, ilość Polaków posiadających środki identyfikacji elektronicznej, profil zaufany, to wszystko są niewątpliwe sukcesy, ale przede wszystkim trzeba patrzyć na perspektywę, na to, co jest przed nami, i nowe obszary, które się pojawiają, które wymagają uwagi ze strony państwa, chociażby kwestie funkcjonowania mediów społecznościowych. To jest obszar, który jeszcze kilka lat temu w ogóle nie był brany pod uwagę jako coś, co wymaga jakichś regulacji. Dzisiaj coraz częściej się o tym mówi nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej, także na świecie. Same media społecznościowe mówią o tym, że potrzebują... co prawda mówią o samoregulacji, ale potrzebne...

A jak rząd zamierza uregulować kwestię na przykład korzystania chociażby z Facebooka czy innych mediów?

Tu jest kilka kwestii. Pierwsze to jest to, na co sobie musimy odpowiedzieć: czy użytkownik Facebooka jest członkiem klubu dobrowolnego, czy jest jednak konsumentem bardziej? I to jest pytanie w związku z tym, jakie ma prawa jako jeden albo drugi? To jest kwestia tego, kto jest właścicielem danych, które są zgromadzone na naszym koncie?

Amerykanie. Jeśli chodzi o Facebooka na przykład.

Właśnie, to jest uregulowania. Ale teraz wyobraźmy sobie, bo patrzymy często na Facebooka jako narzędzie do komunikacji się ze znajomymi w jakiejś grupie. Natomiast jest bardzo wiele... i sam Facebook się na przykład tym chwali, jest bardzo wiele podmiotów, osób prowadzących działalność gospodarczą, które wykorzystują Facebooka do prowadzenia swojego biznesu. I teraz dość niejasne mimo wszystko zasady albo niezrozumiałe, może bardziej prawdziwe sformułowanie, zasady blokowania, zamykania stron mogą dotknąć przedsiębiorcę, który prowadzi ten swój biznes, i tak naprawdę z dnia na dzień zablokować mu możliwość prowadzenia tego biznesu. Więc musimy takie rzeczy także uregulować.

Ale czy na przykład Amerykanie są otwarci na rozmowy z polskim rządem w tej sprawie?

Tak, jesteśmy. I tu jest... Myślę, że wszyscy doszli już do takiego momentu, że trzeba znaleźć... jednak pewne kwestie uregulować w sposób bardziej powszechny niż tylko na poziomie regulaminu tego czy innego medium społecznościowego.

Panie ministrze, będzie polskie 5G?

Tak, generalnie będzie 5G, ale przede wszystkim mówimy tutaj o spółce, o podmiocie, którego chęć założenia potwierdzili operatorzy telekomunikacyjni, funkcjonują mobilni operatorzy telekomunikacyjni oraz Polski Fundusz Rozwoju Exatel SA, czyli spółki należące do Skarbu Państwa, które to podmioty jakby z naszej inicjatywy, mówię z inicjatywy rządu, mojej, premiera Morawieckiego, rozpoczęły rozmowy na temat wykorzystania swojego potencjału do tego, żeby to 5G w Polsce było po pierwsze szybciej, po drugie – żeby osiągnąć pełne pokrycie kraju ns  częstotliwości 700 MHz tej docelowej, a także w efekcie wykorzystując istniejącą infrastrukturę, współdzieląc tą infrastrukturę, obniżyć koszty budowy, w efekcie także koszty funkcjonowania tej sieci, co myślę z korzyścią dla gospodarki.

A czy to oznacza, że Chińczycy nie zbudują sieci 5G w Polsce już definitywnie?

To w ogóle jest pewien taki skrót myślowy, który się pojawił w przestrzeni publicznej. Chińczycy jako tacy nie budują sieci, dlatego że Chińczycy nie są operatorami... Chińczycy w sensie żadna w tej chwili spółka chińska, w Polsce nie mamy operatora telekomunikacyjnego chińskiego i jak mówimy o chińskich firmach, to mówimy raczej o dostawcach sprzętu do sieci 5G...

Konkretnie Huawei.

Huawei tak, natomiast musimy pamiętać po pierwsze, że to jest decyzja operatorów telekomunikacyjnych, ale także decyzja organów państwa i państwa, i rozwiązań prawnych, które regulują poziom, kwestię bezpieczeństwa sieci. I zmierzamy w tym kierunku, żeby to bardziej precyzyjnie jeszcze uregulować. Po drugie to nie jest tylko tak, że mamy chińskie podmioty na rynku. Ja chcę powiedzieć, że mamy europejskie firmy, które prowadzą bardzo aktywną działalność w Polsce. W Polsce jako jedynym kraju Unii Europejskiej mamy zarówno centra badawczo-rozwojowe poświęcone, dedykowane rozwiązaniom 5G, jak i produkcję sprzętu pod 5G. Tutaj prym wiedzie Ericsson, który inwestuje w Polsce po kilka miliardów złotych rocznie, Nokia, która też jest dostawcą części sprzętu i oprogramowania, w Polsce zatrudnia tyle samo pracowników, co w Finlandii, może nawet ciut więcej. Więc mamy firmy, które są w stanie generować te rozwiązania właśnie w Polsce, więc myślmy przede wszystkim o tym, co się tworzy w Polsce, a nie za wielkim, choć bardzo ładnym murem.

Sieć 5G, dla przypomnienia, to określenie stosowane do kolejnej generacji szybkiego mobilnego Internetu. Do 2020 roku, czyli już niebawem, Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście każdego kraju członkowskiego. W Polsce będzie to?

To zobaczymy, dlatego że to jest decyzja zarówno Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezesa Urzędu, który być może taki warunek postawić konkretny, wskazując konkretne miejsce przy dystrybucji częstotliwości dla operatorów telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim decyzja operatorów telekomunikacyjnych. Należy zakładać, że pierwsze miasto to będzie miast duże, jedno z największych, i będzie to miasto o potencjale do kupienia tych usług, które w pierwszej fazie będą wymagały (...)

Czyli wskazuje pan na Warszawę.

Ja osobiście tak bym obstawiał, ale mówię, nie chcę tutaj... Bo nie ma takiej decyzji. Natomiast trzeba pamiętać, że póki co jeszcze urządzenia, czyli w odniesieniu do konsumentów, bo tutaj myślimy o zwykłych konsumentach, tradycyjnych użytkownikach telefonii mobilnej, ale też pamiętajmy, że docelowo to będzie rozwiązanie bardzo ważne z punktu widzenia biznesu, ale także z punktu widzenia na przykład funkcjonowania miast. Więc czym większe miasto, czym większa liczba potencjalnych konsumentów, tym lepiej z punktu widzenia operatorów.

Panie ministrze, a myśli pan też o starszych osobach, które mają czasem dystans do nowoczesnych technologii?

Myślę, że mają dystans, bardziej obawę czasami. Natomiast prowadzimy cały szereg różnego rodzaju projektów, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób starszych. Takie projekty realizowane...

To tak biurokratycznie zabrzmiało „podnoszenie kompetencji cyfrowych osób starszych”.

Mówiąc krótko, pokazanie, że ten komputer nie gryzie, mówiąc w skrócie. Natomiast jedna strona tego medalu to jest właśnie umiejętność samodzielnego wykorzystywania... korzystania z sieci, z Internetu, żeby poprawić sobie jakość życia, a drugi to są możliwości, które nowoczesne technologie dają po to, żeby poprawić jakość funkcjonowania osób starszych. I tutaj mówimy o różnego rodzaju rozwiązaniach – o teleopiece, o telemedycynie. Ale także pamiętajmy, że takie rozwiązania, które są adresowane dla ogółu społeczeństwa, one także trafiają do osób starszych. Ja na przykład zwracam uwagę, że e-recepty, które w tej chwili są coraz bardziej rozwijane przez Ministerstwo Zdrowia, w etapie pilotażowym najstarsza osoba, która otrzymała e-receptę, miała 107 lat.

I to będzie puenta naszej rozmowy. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo.

JM