Polskie Radio

W walce z chłoniakiem

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2011 14:26
P

Fundację na Rzecz Nauki Polskiej to największa pozabudżetowa jednostka finansująca projektu badawcze. Wsparła m.in. naukowców z Warszawskiego Uniwerstetu Medycznego, prof. Jakuba Gołębia i dr Magdalenę Winiarską. Profesor Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii, Centrum Biostruktury, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalizuje się w poszukiwaniu nowych oraz udoskonalaniu istniejących metod leczenia nowotworów. Zajmuje się między innymi terapią fotodynamiczną nowotworów, przeciwciałami monoklonalnymi oraz badaniem mechanizmów działania wielu leków w tym inhibitorów proteasomów oraz statyn. Jest laureatem subsydium MISTRZ Fundacji na rzecz nauki Polskiej, był stypendystą krajowym i zagranicznym FNP, otrzymał także wiele innych nagród. Dr Magdalena Winiarska skupiła się głównie na terapii chłoniaków z użyciem przeciwciała monoklonalnego – rytuksymabu rozpoznającego na powierzchni limfocytów B antygen CD20. Pracuje w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach doktoratu zrealizowała własny projekt badawczy o zaobserwowanej przez siebie interakcji między rytuksymabem oraz substancjami zmniejszającymi stężenie cholesterolu. (lu)

Zobacz więcej na temat: nowotwory POLSKA cholesterol