Section1
Szkice i obrazy
Wszystkie Dedykacja Marii Czapskiej: "Nineczce od dzieciństwa ukochanej kuzynce - en souvenir de nos morts et de nos vivants [ku pamięci bliskich, zmarłych i żyjących] całym sercem ofiarowuję. Marynia, 6.XI. 70". Dopisek M.Czapskiej: "Po śmierci Niny Plater Z. mój egzemplarz - M.Cz." Dopisek J.Czapskiego: "Po śmierci Maryni mój egzemplarz". Foto: