Section1
Druki z czasów Powstania Styczniowego
Wszystkie Komitet Centralny jako Rząd Narodowy. [Z uwagi, że Dekret o uwłaszczeniu Włościan z dnia 22 stycznia r.b...] : Warszawa, dnia 31 marca 1863 r. / Komitet Centralny Narodowy Foto: Biblioteka Narodowa