Section1
Druki z czasów Powstania Styczniowego
Wszystkie Włościanie Województwa Krakowskiego! [W oczach Waszych tocząca się wojna od pięciu miesięcy...] : Dnia 21 Czerwca 1863 roku Foto: Biblioteka Narodowa