Section1
Druki z czasów Powstania Styczniowego
Wszystkie Manifest Rządu Narodowego do Ludu Polski, Litwy i Rusi. [Ciężka była dola Twoja Ludu od czasów dawnych...] : [Warszawa d. 31 Stycznia 1863 r.] / Rząd Narodowy Strona 2 Foto: Biblioteka Narodowa