Section1
Piknik Jubileuszowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Studio plenerowe PRD
Wszystkie Piknik Jubileuszowy Zamku Królewskiego w Warszawie. 5 września 2021. Na zdjęciu Zbyszek Kozłowski, dziennikarz PR Dzieciom w studiu plenerowym PRD, prowadzący audycję "Dziecięcy koncert życzeń" oraz dzieci biorące udział w audycji. Foto: PR