Section1
Wywiad z Ryszardem Kuklińskim
Wszystkie Wywiad płk. Ryszarda Kuklińskiego udzielony paryskiej "Kulturze". Foto: "Kultura", nr 4/475, 1987