Section1
IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1991 roku
Wszystkie IV pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Ojciec Święty podczas mszy świętej na lotnisku wojskowym na Sadkowie poświęcił m.in. kamień węgielny parafii św. Edwarda w Gąsawach Rządowych. Z prawej Mistrz Liturgicznych Ceremonii Papieskich prałat Piero Marini. Radom, 4.06.1991 Foto: PAP/Wojciech Stan