Section1
IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1991 roku
Wszystkie Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie. 1.06.1991 Foto: PAP/Janusz Mazur