Section1
IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1991 roku
Wszystkie W bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej na Pradze Ojciec Święty dokonał otwarcia II Synodu Plenarnego. Warszawa, 8.06.1991 Foto: PAP/Wojciech Kryski