Ekumenia

Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów przełożone na 2022 rok

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2020 06:01
Planowane na wrzesień 2021 roku w Karlsruhe XI Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów zostało przeniesione na rok 2022. Miejsce pozostaje bez zmian. Ma to związek z pandemią koronawirusa.

Światowa Rada Kościołów powstała  w sierpniu 1948 roku. Obecnie zrzesza prawie 350 Kościołów i wspólnot wyznaniowych tradycji protestanckiej, anglikańskiej, prawosławnej, wschodniochrześcijańskiej i starokatolickiej z ponad 110 krajów. W tej grupie są cztery Kościoły z Polski: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Polskokatolicki.

Najwyższym organem ŚRK jest zgromadzenie ogólne, zbierające się średnio, co 7-8 lat. Na co dzień pracami Rady kieruje sekretarz generalny, którym obecnie jest rumuński duchowny prawosławny ksiądz profesor Ioan Sauca.

Zobacz więcej na temat: wiara