Ekumenia

Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna i Akcja „Buty”

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2020 06:01
Na przełomie września i października odbędzie się 1. Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna dlaSprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się szereg webinariów oraz akcja„Buty”, która w warunkach pandemii ma zademonstrować wsparcie dla idei sprawiedliwościklimatycznej.

Ekumeniczne Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej organizowane są od 2015 r. Pielgrzymi
wędrują do kolejnych miast, które goszczą światowe szczyty klimatyczne (tzw. COP). W ten sposób chcą zademonstrować swoje poparcie dla porozumienia na rzecz sprawiedliwego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną tegoroczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej
musiała zostać przesunięta na przyszły rok. Jednak rok 2020 jest decydujący w walce z kryzysem
klimatycznym, dlatego organizatorzy pielgrzymki zapraszają do udziału w 1. Wirtualnej Pielgrzymce
Ekumenicznej dla Sprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się na przełomie
września i października szereg webinariów, natomiast od początku września trwa akcja „Buty”.

Akcja „Buty” nawiązuje do demonstracji, która miała miejsce w 2015 r. w Paryżu, kiedy po zamachach
terrorystycznych obowiązywał zakaz zgromadzeń i demonstracji. Zamiast osobiście demonstrować na
rzecz walki z kryzysem klimatycznym, protestujący, niejako w zastępstwie, ustawili na placu Republiki
swoje buty. Znalazła się tam nawet para butów należąca do papieża oraz sekretarza generalnego ONZ.
Obecnie nie ma możliwości spotkania się na miejscu i ustawienia swoich butów na placu. Jednak bez
wielkich nakładów można to zrobić indywidualnie. Organizatorzy pielgrzymki zachęcają wszystkich
pielgrzymów oraz osoby, które chcą ją wesprzeć i popierają ideę sprawiedliwości klimatycznej, do
wykonania zdjęcia swojej pary butów z karteczką, na której będzie zapisane imię, kod pocztowy i
miejscowość. Może to być zdjęcie butów turystycznych – te do wędrówki są najlepsze – ale nie musi.
Zdjęcie należy przesłać na adres: buty@pre.pl. Do maila można też dołączyć krótkie oświadczenie
dotyczące sprawiedliwości klimatycznej (tekst lub wideo).

Z nadesłanych zdjęć butów zostanie wykonany wielki plakat, który będzie rozesłany do parafii i gmin,
które wspierają pielgrzymkę. Na stronie internetowej pielgrzymki (www.klimapilgern.de i
www.pielgrzymkadlaklimatu.pl) znajduje się mapa, na której sukcesywnie będą zaznaczane
miejscowości lub regiony, z których nadeszły zdjęcia. Po kliknięciu w dane oznaczenie otworzy się
zdjęcie oraz oświadczenie na temat sprawiedliwości klimatycznej. Zdjęcia butów będą też publikowane
w mediach społecznościowych.
Projekt Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej wspierają ekumeniczne
organizacje z Holandii, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce jej koordynatorem jest Polska Rada
Ekumeniczna. Więcej na: www.pielgrzymkadlaklimatu.pl

Zobacz więcej na temat: wiara