Ekumenia

Prawosławny metropolita Włoch u Papieża

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021 06:01
„Było to spotkanie syna z umiłowanym ojcem, biskupa ze swym prymasem i patriarchą” – w tych słowach nowy prawosławny metropolita Włoch opisuje swą audiencję u Papieża. Metropolita Polikarp jest we Włoszech przedstawicielem ekumenicznego patriarchy Konstantynopola. Przyznał, że podczas audiencji poprosił Franciszka o papieskie błogosławieństwo dla swej misji w tym kraju.

Metropolita Polikarp przyznał, że wspólne dążenie katolików i prawosławnych do jedności jest niezachwiane. Ostrzegł jednak, że zagrożeniem dla niego może być relatywizm, obojętność i pesymizm. Powierzchowna tylko wizja jedności, o charakterze administracyjnym i instytucjonalnym. Dążenie do jedności może też zostać osłabione przez sekularyzację i gry geopolityczne. Kościół nie jest instytucją z tego świata, lecz jest Ciałem mistycznym, bosko-ludzkim Ciałem Chrystusa. Kościół jest niepodzielony, podzieleni są chrześcijanie – dodał metropolita Polikarp.

- Zdumiewające jest, jak szczere są bliskość, gesty, inicjatywy Papieża Franciszka i patriarchy Bartłomieja. Obce są im wszelkie aspekty światowe, wszelka spektakularność. Mają oni podobną wrażliwość i myśli. Są świadomi, że muszą występować wspólnie dla dobra naszej udręczonej ludzkości, którą nęka ostatnio również kryzys sanitarny i gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa – powiedział metropolita Polikarp.

– Katolicy i prawosławni są na dobrej drodze do jedności, prowadzi ich w tym Duch Św. Ta droga do jedności zbliża się już ku swemu celowi. Myślę, że jeśli chodzi o lud Boży, to już dotarliśmy do celu. I jest to jeszcze ważniejsze, niż sytuacja na szczeblu instytucjonalnym - dodał metropolita Polikarp.

Zobacz więcej na temat: wiara