Ekumenia

W Warszawie zainaugurowano kolejną edycje ekumenicznego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2021 10:18
W parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie zainaugurowano 26 listopada Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To już 28. odsłona kampanii służącej pozyskaniu środków na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku najmłodszych, a także na bezpłatne posiłki, stypendia oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Od 22 lat akcje prowadzą charytatywne organizacje 4 kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska), Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Tej najstarszej akcji Caritas, zapoczątkowanej w 1994 r., towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską wigilię” Wigilijna świeca, rozprowadzana w parafiach podczas adwentu, stała się  symbolem Caritas. Przede wszystkim jednak dzięki niej tysiące dzieci korzystają z potrzebnego im wsparcia.

O przeznaczeniu wpływów związanych z dystrybucją wigilijnych świec decydują diecezjalne Caritas, a w przypadku pozostałych kościołów ich organizacje charytatywne.

W 2021 r. w koloniach, organizowanych m.in. dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom, wzięło udział ok. 8 tys. dzieci z całej Polski. Najmłodszych wypoczywających z Caritas było mniej niż w ubiegłych latach (dla porównania w 2019 r. z wypoczynku letniego skorzystało 20 tys. dzieci) na skutek pandemicznych obostrzeń.

Specyfika czasu pandemii wiąże się z nowymi problemami i potrzebami, odczuwanymi przez dzieci i młodzież. Dlatego środki pozyskane dzięki tegorocznej edycji akcji zostaną przeznaczone w szczególności na kontynuację rozpoczętego w wakacje 2021 r. długofalowego programu Akademia Caritas Dzieciom, z którego obecnie korzysta 3 tys. dzieci w całej Polsce.

Program jest odpowiedzią na aktualne wyzwania, m.in. dramatyczny spadek nastrojów wśród uczniów odczuwających osamotnienie i stres na skutek wprowadzanych ograniczeń ich aktywności, w tym zdalnych form nauczania. Wsparcie najmłodszych w ramach tego programu odbywa się poprzez bezpłatne warsztaty społeczne, psychologiczne i edukacyjne. Ponadto w tym roku część funduszy zostanie przeznaczona na programy edukacyjne i dożywianie dzieci z krajów rozwijających się (Argentyna, Kamerun, Wenezuela), a także wesprze polskie dzieci z Białorusi, Ukrainy i Litwy.

Podczas inauguracji Dyrektor Generalna Diakonii Polskiej  Wanda Falk podkreśliła, że Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom nie pozwala na obojętność i przypomina o osobach potrzebujących, żyjących w trudnych warunkach i doświadczających choroby oraz cierpienia. Wśród potrzebujących są dzieci i młodzież, które „dzięki akcji zyskują równe szanse edukacyjne, nadzieję na lepszą przyszłość i pewny start w dorosłe życie”. Dyrektor Generalna nawiązała też do sytuacji pandemii oraz kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, gdzie wiele osób, w tym rodzin z małymi dziećmi oczekuje na wsparcie. Poprosiła również, by szczególnie pamiętać o dzieciach, które są ofiarami wojny, kataklizmów i niejednokrotnie doświadczają wielu nieszczęść.

Dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS ksiądz Doroteusz Sawicki zaznaczył, że „pomoc dzieciom udzielana jest w ekumenicznej jedności”. Dodał, że nie jest ważne, jakiej religii czy wyznania jest potrzebujące dziecko, ponieważ ono w pierwszej kolejności jest Bożym dzieckiem.

Zastępca dyrektora Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska nawiązała do polskich tradycji wigilijnych.

„Świeca i pusty talerz to dwa najważniejsze symbole wigilijnego stołu. Spędzając ten wieczór w rodzinie, poprzez tę świecę warto w tym roku pomyśleć o tych, którzy tych świąt nie mają, którzy są w bardzo trudnej sytuacji”-powiedziała.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można wesprzeć kupując świecę wigilijne w swojej parafii, wysyłając SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub też dokonując płatności przelewem i online – dane dostępne są  stronie wigilijnedzielo.caritas.pl.

Zobacz więcej na temat: wiara